Radio Vlasenica posjeduje dugoročnu dozvolu regulatorne agencije za komunikacije BiH. Program emituje na frekvenciji 100,6 MHz. Vlastiti program emituje 24 časa, a program uživo od 8 do 20 časova. U potpunosti ili djelimično signalom pokriva šest opština u Republici Srpskoj, sa preko 100 000 stanovnika. Кomercijalni program emituje tokom 24 časa, u terminu po izboru naručioca.

Leave a Reply