Marketing

PONUDA USLUGA

Radio Vlasenica posjeduje dugoročnu dozvolu regulatorne agencije za komunikacije BiH. Program emituje na frekvenciji 100,6 MHz. Vlastiti program emituje 24 časa, a program uživo od 8 do 20 časova. U potpunosti ili djelimično signalom pokriva šest opština u Republici Srpskoj, sa preko 100 000 stanovnika. Кomercijalni program emituje tokom 24 časa, u terminu po izboru naručioca.

I Reklame

1. Jedno emitovanje reklame do 30 sekundi ……………………………………………………… 2 КM
2. Jedno emitovanje reklame do 60 sekundi ……………………………………………………… 3 КM
3. Emitovanje reklame 10 dana, pet puta dnevno……………………………………………60 КM
4. Emitovanje reklame 30 dana, pet puta dnevno………………………………………… 150 КM
5. Emitovanje reklame 90 dana, pet puta dnevno…………………………………………350 КM
6. Emitovanje reklame 180 dana, pet puta dnevno……………………………………….600 КM
7. Emitovanje reklame 365dana, pet puta dnevno……………………………………..1000 КM

II Poslovni oglasi

1. Emitovanje oglasa do 10 redova………………………………………………………………………….. 3 КM
2. Emitovanje oglasa do 30 redova …………………………………………………………………………4 КM
3. Emitovanje oglasa preko 30 redova, jedno emitovanje ……………………………… 5 КM

III Praznične čestitke

1. Emitovanje tri dana po 5 puta dnevno ……………………………………………………………… 3 КM
2. Кomplet set (7 državnih i vjerskih praznika, po izboru naručioca), tri dana po pet puta dnevno ………………………………………………………………………………………………………… 80 КM

IV Sponzorstvo tačnog vremena

1. Emitovanje imena sponzora na početku stalnih informativnijh, obrazovnih ili zabavnih emisija, pet puta dnevno:
a) mjesec …………………………………………………………………………………………………………………….100 КM
b) dva mjeseca …………………………………………………………………………………………………………..180 КM
v) tri mjeseca ……………………………………………………………………………………………………………. 250 КM
g) šest mjeseci ………………………………………………………………………………………………………….400 КM
d) godinu dana …………………………………………………………………………………………………………..700 КM

V Obavještenja
1. Emitovanje saopštenja, obavještenja i upozorenja građanima – potrošačima tokom cijele godine, kada se ukaže potreba (pogodno za opštine, javna preduzeća i preduzeća od opšteg interesa)………………………………… 600 do 1000 КM

 

NAPOMENA: Moguće su i druge varijante po želji naručioca, kao i druge usluge: poslovne reportaže, gostovanja uživo u programu, sponzorstva emisija obrazovnog, kulturnog i zabavnog sadržaja i slično.